Om SkaparAnda

SKAPARANDA

MIN HISTORIA

Jag vill locka fram individens inneboende kraft och mod att pröva nytt, skapa och utvecklas som människa. Att arbeta i grupp ger möjligheter att skapa tillsammans, spegla oss i varandra och uppleva var och ens strävanden i rummet såväl som i livet.


Företaget SkaparAnda Karlsvärd AB drivs främst av mig, Vanilla Karlsvärd. Vid behov samarbetar jag med kollegor med olika kompetenser – dramapedagog, skådespelare psykolog och psykoterapeut.


1984 träffade jag en dramapedagog som ledde en grupp personer med funktionsnedsättningar. Min moster Annika med Downs Syndrom deltog i gruppen och jag blev så tagen av pedagogens sätt att arbeta och möta varje individ och med inställningen att ”Alla kan”. Där och då bestämde jag mig för mitt framtida yrkesval med  inställningen och målmedvetenheten att uppmuntra och locka fram varje individs inneboende växtkraft.. Jag har arbetat som dramapedagog sedan 1993 och har för länge sedan tappat räkningen på antalet grupper som jag träffat i olika sammanhang: förskola, grundskola, gymnasium, särskola, arbetsförmedling, försäkringskassa, äldreomsorg, psykiatri, kriminalvård mm.  Jag arbetar även som skådespelare och  sjukhusclown samt verksamhetsledare för  Östergötlands Sjukhusclowner.

Adress                                         Kontakt                                         Organisationsnr

Envigsvägen 42A                        076-290 09 28                                556841-0665

602 38 Norrköping                     vanilla@skaparanda.se                F-skatt


Berättande Clinicum Clown Drama  Dramalek Dramapedagog Dramapedagogik  Fortbildning Forumspel Forumteater Funktionshinder Funktionsnedsättning Gestaltning Godnattsagor inifrån Hallarna Handledning Improvisation Konflikthantering Kriminalvård Kulturkammaren Kulturskolan Kulturskoleprojekt Kvartersteatern Ledarskap Linköping Marionett Mjölby Mobbing Mobbning Mordmysterium Motala Norrköping Norrköpings kommun Omsorg Pedagogiskt drama  Personlig utveckling Rasism Rollspel  Saga Sagolik sagolek Samarbete Samarbetsövningar Sinnesövningar Sjukhusclowner Skapande skola Skådespelare Skådespeleri Socialt samspel Spontanitet Strimma Sverige Teater Teatergestaltning TeaterNjutarna Teaterpedagog  Teaterpedagogik  Totaldrama Trygghetsövningar Vanilla Karlsvärd Vård Värderingsövningar Östergötland Östergötlands Sjukhusclowner