Föreställningar

FORUMTEATER SKAPARANDA

ORÄTTVIS BEHANDLING

Genom att ändra vårt eget beteende kan vi förändra andras beteende.


Har du en grupp, skolklass, förening, företag eller organisation som behöver synliggöra varandras åsikter? Är olikhet viktigt för din arbetsgrupps framgång? Har du/ni konflikter som inte kommer upp till ytan? Forumspel och forumteater är en metod att arbeta med konflikter på ett strukturerat sätt. Varvat med lättsammare övningar bygger vi upp relationen i gruppen så att det blir möjligt att bättre lyssna och förstå varandras olikheter.

SkaparAnda skräddarsyr forumteater för din arbetsgrupp, klass eller organisation. Vi använder professionella skådespelare med lång erfarenhet av just forumteaterspelande. Exempel på aktuella forumteaterpjäsermed teman:


 • Språket till varandra
 • Respekt
 • Mobbning
 • Konflikthantering
 • Att leva tillsammans
 • Att leva med funktionshinder
 • Kärlek


Forumteater är en metod där deltagarna själva blir aktiva. Den utvecklades av sydamerikanen Augosto Boal  under åren 1956- 71. Forumteater används över hela världen av företag, politiska organisationer, arbete med barn och ungdomar. Forumteater handlar om att träna sig för olika utmaningar i verkligheten. Scener med ett specifikt problem spelas upp där någon eller några blir orättvist behandlade och spelet slutar mitt i ett elände, en konflikt där någon blir förtryckt. Därefter vänder sig skådespelarna till publiken för att be om hjälp. En överenskommelse görs med publiken om vem som är orättvist behandlad och vem som är medlöpare. Därefter spelas handlingen upp på exakt samma sätt igen, men med den skillnaden att publiken får säga ”STOPP”. Därefter föreslår åskådaren andra handlingsalternativ eller ingriper själv för att pröva sina förslag gentemot de improviserande skådespelarna. Engagemanget bygger på att publiken identifierar sig med huvudrollen – den orättvist behandlade – eftersom handlingen liknar deras verklighet. När åskådaren väljer att ingripa i handlingen förvandlas hon från passiv varelse till aktiv medskapare – får huvudrollen i sitt eget liv!


Bokning & information:

Producent Vanilla Karlsvärd

Tfn: 076-290 09 28

vanilla@skaparanda.se


Länkar: Forumteaterföreningen i Sverige och                 Augusto Boal (forumteaterns grundare)

Litterturtips: ”Du har huvudrollen i ditt liv” (Katrin Byréus)

 

MARIONETTEATER SAGOLIK FLICKAN OCH TRANAN

Flickan och tranan, en omarbetning av en japanska saga. Den handlar om en flicka som möter livets äventyr, om hjälpsamhet och tacksamhet, att hålla sitt ord och våga lita på en vän.


Sagor och myter hjälper oss att förstå oss själva, omvärlden och ge mening i det som sker i våra liv. Marionettdock-teater Sagolik strävar efter att förundra sin publik med tjeckiska antika marionetter. På repertoaren finns nu pjäsen 


 • Föreställningen är för barn mellan 4-9 år.
 • Max 25 barn per föreställning.
 • Lokal med möjlighet för mörkläggning


Bokning & information:

Producent Vanilla Karlsvärd

Tfn: 076-290 09 28

vanilla@skaparanda.se

 

Följ marionetternas resa på Facebook!SVÅPA

SVIDANDE SVEK - EN MORDGÅTA TILL MATEN

Historien utspelar sig på en gård i Värmland 1925. Fyra systrar träffas för att dela upp morsarvet men hemligheter avslöjas och får förödande konsekvenser. Publiken får vara med och gissa vem som är mördare, sedan får de se vad som egentligen hände.


Föreställningen har spelats i tidstypiska miljöer, såsom Söderköpings Brunn, Husby Säteri och Himmelstadslunds Brunnsalong.


Bokning & information:

Producent Vanilla Karlsvärd

Tfn: 076-290 09 28

svidandesvek@gmail.com


Filmtrailer: "Svidande svek- en mordgåta till maten"

Recension: Folkbladet 15-04-03


TEATER PELIKANEN

VEM KAN TRÖSTA KNYTTET?

Tove Janssons saga handlar om att lämna ensamheten och ge sig ut på vandring för att finna på en vän, och hur rosor kan bli röda när du möter kärleken... En saga om att fatta mod och bita Mårrans svans. Om längtan efter havet, alla längtar någonstans...


Knyttet säger: "När jag har räddat dig och du har fått en vän, då går vi ut på stranden för att se på skymningen, och jag har "nåt" att säga dig: Glöm bort hur svårt det var, med ensamhet och rädsla, allt det roliga är kvar ... Nu gungar glädjelampor över havet vart man ser... Nu tröstar vi varandra och är aldrig rädda mer."


 • Föreställningen är för alla barn från 4 år.Fördjupning av föreställningen:

f

 • Flaskpost: Vi funderar tillsammans om mod, rädsla och ensamhet, och skriver en flaskpost till någon som behöver en vän...
 • Dramalek förarbete: Barnen förbereder sig inför föreställningen med hjälp av dramaövningar i form av lekar, reflektion och gestaltning av olika känslor. Att uppleva känslor med kroppen och knoppen tillsammans med en erfaren dramapedagog skapar trygghet och större möjlighet att spegla sig i det material som teaterföreställningen bjuder på.
 • Dramalek efterarbete: I efterarbetet återknyter vi till föreställningen. Barnen får möjlighet att bearbeta sina personliga erfarenheter och intryck av Knyttets utmaningar på sin resa genom livet. Utifrån föreställningens innehåll guidar och improviserar jag tillsammans med barnen på deras egen resa genom vardagens utmaningar. Formen är lek, reflektion och gestaltning av de olika figurerna från pjäsen.


Dramaleken genomförs av Vanilla Karlsvärd, skådespelare i Vem ska trösta Knyttet? Hon besöker er förskola/skola och leder dramaövningar i förarbete och/eller efterarbete. Gruppstorlek: En klass/förskolegrupp (ca 15-20 elever).


Bokning & information

Föreställningen:                                                            Fördjupning:

Producent Linda Moberg                                         Vanilla Karlsvärd

Tfn: 011-13 01 80, 070-734 4477                      Tfn: 076-290 09 28

pelikanen12@spray.se                                                vanilla@skaparanda.seAdress                                         Kontakt                                         Organisationsnr

Envigsvägen 42A                        076-290 09 28                                556841-0665

602 38 Norrköping                     vanilla@skaparanda.se                F-skatt